இலங்கை

வரலாற்றில் இன்று- (07.04.2020)
யாழில் மூவர் கைது!
இன்றுவரை 14,966 பேர் கைது!
கிளியில் திரண்ட மக்கள்!