எம்எஸ் டோனி அணியில் இருப்பது என்னை சுதந்திரமாக செயல்பட வைக்க உதவுகிறது: விராட் கோலி

0 6

எம்எஸ் டோனி அணியில் இருப்பது எனது மனதில் உதிக்கும் சிந்தனைகளை சுதந்திரமாக செயல்படுத்துவதற்கு உதவியாக இருக்கிறது என்று விராட் கோலி தெரிவித்துள்ளார்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.