14 வீரர்களை வெளியேற்ற தயராகும் ரியல் மாட்ரிட்

0 12

லா லிகா கால்பந்து கிளப்பான ரியல் மாட்ரிட் மீண்டும் சிறப்பான அணியை கட்டமைக்க 14 வீரர்களை வெளியேற்ற முடிவு செய்துள்ளது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.