‘ஜிங் பெய்ல்ஸ்’ சர்ச்சை: இது போட்டியின் ஒரு பகுதி என கூலாக கடந்து சென்றது ஐசிசி

0 7

‘ஜிங் பெய்ல்ஸ்’ குறித்து முன்னணி வீரர்கள் குறை கூறிய போதிலும், போட்டியின் பாதியில் ஏதும் செய்ய இயலாது என்று ஐசிசி தெரிவித்துள்ளது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.