‘பலுசிஸ்தானுக்காக உலகம் கட்டாயம் பேச வேண்டும்’ வாசக பேனருடன் மைதானத்திற்கு மேல் பறந்த விமானம்

0 5

இங்கிலாந்து – ஆஸ்திரேலியா போட்டி நடைபெறும் எட்ஜ்பாஸ்டன் மைதானத்திற்கு மேல் ‘உலகம் பலுசிஸ்தானுக்காக பேச வேண்டும்’ என வாசக பேனருடன் விமானம் பறந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.