நெய்மருக்காக 6 வீரர்களில் இரண்டு பேரை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்: பிஎஸ்ஜி-க்கு பார்சிலோனா தூது

0 10

நெய்மருக்காக 90 மில்லியன் பவுண்டுடன் 6 வீரர்களில் இரண்டு பேரைத் தருகிறோம் என பார்சிலோனா பாரிஸ் செயின்ட் ஜெர்மைன் அணிக்கு தூதுவிட்டுள்ளது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.