தென்ஆப்பிரிக்க ஒரு நாள் தொடரில் இருந்து இந்திய வீராங்கனை மந்தனா விலகல்

0 3

வலைப்பயிற்சியின்போது கால் பாதத்தில் ஏற்பட்ட எலும்பு முறிவு காரணமாக தென்ஆப்பிரிக்க ஒரு நாள் தொடரில் இருந்து இந்திய வீராங்கனை மந்தனா விலகி உள்ளார்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.