உலக பெண்கள் குத்துச்சண்டை – அரையிறுதியில் மேரி கோம் தோல்வி

0 4

11-வது பெண்கள் உலக குத்துச்சண்டை சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் இந்தியாவின் மேரி கோம் அரையிறுதிப் போட்டியில் தோல்வியடைந்தார்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.