ஐ.பி.எல். ஏலப்பட்டியலில் 1,003 வீரர்கள்

0 13

12-வது ஐ.பி.எல். ஏலப்பட்டியலில் 70 இடத்திற்கு மொத்தம் 1,003 வீரர்கள் பதிவு செய்து இருக்கிறார்கள். #IPL #IPLAuction

Leave A Reply

Your email address will not be published.