கிறிஸ் கெய்ல், இம்ரான் தாஹிரைத் தொடர்ந்து டுமினியும் உலகக்கோப்பையுடன் ஓய்வு

0 6

கிறிஸ் கெய்ல், இம்ரான் தாஹிரைத் தொடர்ந்து டுமினியும் உலகக்கோப்பை தொடருடன் ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்துள்ளார். #JPDumini #2019WorldCup

Leave A Reply

Your email address will not be published.